Møllens historie

I uge 18 kom så de nye vinger til Uhre mølle. Møllebyggeren Jens Jørgensen og sønnen Nicky fra Fakse på Sjælland medbragte de nye vinger lavet af canadisk Douglas-gran. En stor kran måtte til hjælp for at hejse de nye vinger på plads. Arbejdet tog nogle dage, da det er de små detaljer, der tæller på trods af de store dimensioner.

En vinge hejses op af kranen. Den skal føres ned gennem navet, hvorefter den færdigmonteres.

En vinge hejses op af kranen. Den skal føres ned gennem navet, hvorefter den færdigmonteres.

IMG_9984IMG_9994

 

 

 

 

 

 

 

 

Møllen har i et års tid været uden vinger, da de i 2013 måtte tages ned på grund af råd i træværket.

Sidst på foråret vil de nye vinger blive sat på møllen. Vingerne bliver transporteret fra Fakse Ladeplads på Sjælland, hvor møllebyggeren bor, til Uhre.

Vingerne er bygget af Douglasgran og har en rotordiameter på 18 meter, når de kommer.  De vil ved hjælp af en stor kran blive hejst på plads på møllen. De nye vinger er mahognibrune – samme farve som de oprindelige vinger, møllen blev bygget med i 1843.

Medlemmer fra bestyrelsen har været på besøg hos møllebyggeren på Sjælland, der er i fuld gang med at lave nye vinger til Uhre Mølle

IMG_4128

Der kigges på vingerne
Der kigges på vingerne

IMG_4130

 

 

 

Møllen startede i 1843 stoppede i 1950. Den var i gang i 107 år. Møllen er fredet og man skal passe godt på den.

I kan læse om møllens historie på plancherne i pakhuset.

 

Uhre Mølle, eller Branduhre Mølle, står på en bakke lidt udenfor landsbyen Uhre, ca. 3 kilometer øst for Brande. Den nærliggende gård er den gamle møllegård, og møllelavet råder over den moderniserede magasinbygning, som bruges til møder, fester og udstilling.

Den første mølle i Uhre var en stubmølle, men den stod kun nogle få år, da den allerede var umoderne ved opførelsen.
Det var Christian Hegtemann Rauff, af møllerslægten Rauff fra Hastrup Vandmølle ved Skjern Å, der byggede den nye mølle. Han var født i 1815, blev landmand, og købte i 1840, efter at have giftet sig med Marie Mathiasdatter fra Hindskov, en stor gård i Uhre. Det var på denne gårds jord han lod den nye mølle opføre efter at have revet stubmøllen ned. Han ansatte en forpagter til møllen og arbejdede selv med landbruget.
Christian Rauff blev en stor mand i Uhre. Han var medlem af både sogneråd og Vejle Amtsråd. Da han var 48 år, solgte han mølle og møllegård, og flyttede med kone og sine 9 børn ud i Uhre Kær, hvor en del af hans jord lå, og blev udelukkende landmand igen. Den nye gård kaldte han Kærbygård.
Ægteparrets gravsten i marmor og granit kan stadig ses på Brande Kirkegård.

Møllen er gennemrestaureret og funktionsdygtig.

Der er bevaret fuldt inventar.

Den ejes af Foreningen Uhre Mølle. (2006)

 

FAKTABOX

Opført i 1843:

Hollandsk vindmølle med jordomgang

Fundament af syldsten og egetømmer

Ottekantet krop af træ tækket med strå

Hatten er bådformet og tækket med strå

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjes med svans og spil

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1953